Together in Faith

West Wayne

Vicar: Rev. Kenneth Chase

westvicariate.org

 
Parishes
Divine Child Parish St. John the Baptist Parish
Holy Family Parish St. Kateri Tekakwitha Parish
Sacred Heart Parish St. Linus Parish
St. Albert the Great Parish St. Mary Parish
St. Aloysius Parish St. Mel Parish
St. Alphonsus - St. Clement Parish St. Richard Parish
St. Anselm Parish St. Sabina Parish
St. Anthony Parish SS. Sebastian Parish
St. Barbara Parish SS. Simon and Jude Parish
St. Cunegunda Parish
St. Stephen Parish

Schools
Divine Child Elementary Divine Child High School
Sacred Heart School St. Anselm
St. Linus School St. Mary Catholic School
St. Sebastian Catholic School St. Stephen
Reference this information directly at http://www.aod.org/wwayne/