Year of Prayer for a New Pentecost polish banner

List od Arcybiskupa

Read in: English | Español


Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Ojcze w Niebie, odnów w tych dniach swą moc nowym zesłaniem Ducha Świętego i spraw, aby Twój KościółŚwięty, trwając jednomyślnie na gorliwej modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa, oraz idąc w ślad za świętym Piotrem, rozszerzał Królestwo Bożego Zbawiciela, królestwo prawdy i sprawiedliwosci, królestwo miłości i pokoju. Amen

W grudniu 1961 roku błogoslawiony Jan XXIII dołączył tę modlitwę do ogłoszenia o zwołaniu Soboru Watykańskiego Drugiego. Wezwanie do modlitwy o Nowe Zesłanie Ducha Świętego rozchodzi się echem w Kościele aż do dnia dzisiejszego. W tym samym Duchu wiary w moc Ewangelii, wzywam Kościół w Detroit do modlitwy, aby nowa Pięćdziesiątnica dokonała się i w naszej Archidiecezji. Zapraszam wszystkich wiernych na rok modlitwy o nowe zesłanie Ducha Świętego, począwszy od Środy Popielcowej 5. marca 2014 roku a kończąc w Niedzielę Wielkanocną 5. kwietnia 2015 roku.

Przez ostatnie pięć lat skupialiśmy nasze wspólne wysiłki na wzmocnieniu zarówno parafii jak i samej organizacji Archidiecezji poprzez akcje Razem w Wierze II (Together in Faith II) i Zmieniając razem życie(Changing Life Together). Siedem kluczowych zadańwymienionych w Razem w Wierze II –ewangelizacja i katecheza, posługa chrześcijańska i wyjście ku innym, programy dla młodzieży i młodych dorosłych, przewodnictwo ludzi świeckich, administracja i zarządzanie, szkoły katolickie i powołania kapłańskie –dały nam pewien rodzaj jasności jak prawidłowo prowadzić duszpasterstwo w przyszłych latach. Tych pięć lat można nazwać czasem praktycznego przygotowania do misji. Rok modlitwy o nowąPięćdziesiątnicę powinien być czasem duchowego przygotowania potrzebnego nam, aby bardziej efektywnie zaangażować się w pierwsze zadanie misji, to znaczy w ewangelizację.

Bez wątpienia powołanie do ewangelizacji wymaga również znacznej formacji duszpasterskiej i duchowej. Wpłynie ona na to, w jaki sposób powiążemy duszpasterstwo z życiem parafii. Nie wszyscy jesteśmy rozeznani w ewangelizacji i być może wywołuje ona w nas pewną obawę, gdyż wzywa do zastanowienia się kim jest Jezus w naszym życiu oraz do tego, by być gotowym do dzielenia się tym doświadczeniem z innymi. Jako Archidiecezja potrzebujemy czasu, by lepiej poznać ewangelizację, i aby Duch Święty ukształtował w nas zarówno odpowiednie podejście dotego jak i środki, dzięki którym będziemy mogli owocnie odpowiedzieć na to powołanie. W tym też celu przewiduję zwołanie Synodu Archidecezjalnego na temat ewangelizacji, który odbędzie się jesienią 2016 roku. Jednak zanim do niego dojdzie, potrzebujemy modlitwy w tej intencji. 

Rok modlitwy o nowe zesłanie Ducha Świętego rozpocznie się rozdaniem obrazków z modlitwą, do której codziennego odmawiania każdego z Was zachęcam. Możecie przekazaćte obrazki Waszym bliskim lub sąsiadom zachęcając do wspólnej modlitwy. Dodatkowe materialy do indywidualnego i parafialnego użytku będą rozdawane w późniejszym czasie.

W tym roku modlitwy proszę każdego z Was o modlitwę do Ojca niebieskiego, byśmy razem przygotowali drogę Duchowi Świętemu, który rozbudzi serca katolików na ponowne spotkanie z Jezusem, oraz byśmy wzrastali na codzień jako Jego uczniowie, ucząc się jak dawać swiadectwo mocy Jego miłosierdzia i miłości.

Wasz, w Chrystusie Panu,

Allen H. Vigneron
Arcybiskup Detroit