Year of Prayer for a New Pentecost polish banner

Modlitwa Powszechna na Rok Modlitwy

Za Kościół Ṡwięty w Detroit, aby Duch Ṡwięty rozpalił nasze serca duchem odnowy,  Ciebie prosimy...

Za wszystkich wierzących, aby byli zdolni dzielić się wiarą z innymi, Ciebie prosimy...

Za wiernych w Archidiecezji Detroit, aby Duch Ṡwięty otworzył nas na wzrastanie w wierze, Ciebie prosimy....

Za wszystkich tu zgromadzonych, aby znaleźli motywację do modlitwy o ducha ewangelizacji, Ciebie prosimy...